Gmat Test

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GMAT TEST

GMAT-testΤο GMAT test είναι η εξέταση αξιολόγησης την οποία  χρησιμοποιούν πάνω από 1.500 Business Schools σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να επιλέξουν φοιτητές σε MBA και άλλα Management Programs.

Τα Business Schools δέχονται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες, ακαδημαϊκή κατάρτιση και επίπεδα εργασιακής εμπειρίας. Το GMAT Test προσφέρει στους υπεύθυνους των επιτροπών αξιολόγησης μια συνεπή και αντικειμενική μέτρηση ικανοτήτων σχετική με τις παραπάνω μεταβλητές των αιτήσεων. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε όλο τον κόσμο, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα scores είναι πλήρως συγκρίσιμα  για όλους τους υποψηφίους.

Το Gmat test είναι μία τυποποιημένη εξέταση στην αγγλική γλώσσα, σχεδιασμένη να μετρήσει τις λεκτικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες του γραπτού λόγου, τις οποίες έχουν αναπτύξει οι υποψήφιοι καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Δεν υπολογίζει γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, επαγγελματικές δεξιότητες ή γνώσεις σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά γενικότερες δεξιότητες λογικής και κριτικής αντίληψης.

 

Η Δομή του GMAT Test

Μορφή

 Διάρκεια 

 Τομέας εξέτασης 

  Analysis of an argument

 30 λεπτά

Έκθεση

Integrated Reasoning

30 λεπτά

 12 Ερωτήσεις

  Διάλειμα

 8 λεπτά

  Quantitative Section

 62 λεπτά

31 Ερωτήσεις

  Διάλειμα

 8 λεπτά

  Verbal Section

 65 λεπτά

36 Ερωτήσεις

 


Εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να σκέφτονται κριτικά και να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους. Μέσω αυτού αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και σύνθεσης.

gmat-test-argument

GMAT Analysis of an Argument

Ζητά από τον εξεταζόμενο να σχολιάσει επιχειρήματα ή συμπεράσματα άλλων όσον αφορά την επάρκειά τους από συλλογιστική άποψη.

gmat-test-integrated

GMAT Integrated Reasoning

Ζητά από τον εξεταζόμενο να ερμηνεύσει και να συνθέσει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και διαφορετικές μορφές, έτσι ώστε να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα.

gmat-test-quantitative

GMAT Quantitative Section

Στο τμήμα αυτό του GMAT εξετάζονται βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για συλλογισμούς αναφορικά με μεγέθη και ποσότητες, η λύση προβλημάτων και η ερμηνεία γραφικών παραστάσεων. Οι ερωτήσεις είναι δύο τύπων:

Problem Solving:

Είναι ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής, οι οποίες αξιολογούν την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με την εφαρμογή μαθηματικών συλλογισμών.

Data Sufficiency:

Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις αξιολογούν την ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Μετρούν, δηλαδή, κατά πόσο μπορεί ο εξεταζόμενος να εντοπίσει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το πρόβλημα και να καθορίσει, αν τα δεδομένα που έχει επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.

gmat-test-verbal

GMAT Verbal Section

Εξετάζει την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού λόγου καθώς επίσης και την ικανότητα συλλογισμού. Βασικός στόχος δεν είναι η εξέταση της επάρκειας στη χρήση της γλώσσας, αλλά κατά πόσο ο υποψήφιος είναι εξοικειωμένος με το ύφος επιστημονικών κυρίως κειμένων. Τα είδη των ερωτήσεων είναι:

Reading Comprehension

Είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε κείμενα, μέσω των οποίων εξετάζεται η κατανόηση γραπτού κειμένου και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από τις πληροφορίες του. Τα κείμενα, έκτασης περίπου 350 λέξεων, αναφέρονται σε θέματα κοινωνικών, φυσικών ή βιολογικών επιστημών και σε θέματα επιχειρήσεων (οικονομικά, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing κτλ.).

Critical Reasoning Questions

Μέσω των ερωτήσεων αυτών αξιολογείται η κριτική ικανότητα και απαιτείται να αναλυθεί η συλλογιστική που βρίσκεται πίσω από τα παρουσιαζόμενα επιχειρήματα.

Sentence-correction Questions

Οι ερωτήσεις αυτές απαιτούν από τον εξεταζόμενο να διορθώσει προτάσεις που έχουν λάθη ή ανεπάρκειες.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ GMAT

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΩΡΕΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 KANONIKO  48  8  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 ENTATIKO  48  6  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 ΥΠΕΡ-ΕΝΤΑΤΙΚΟ  32  4  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Τα προγράμματά μας έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Δημιουργούμε ομοιογενή τμήματα 4-6 φοιτητών μετά από διαγνωστικά tests και λαμβάνοντας υπόψη το background, τους στόχους αλλά και το διαθέσιμο χρόνο του κάθε φοιτητή.

 

Επιπλέον, το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εξάσκηση σε τουλάχιστον 12 από τα πιο σύγχρονα και απαιτητικά Computer Based Τests προσομοίωσης.

Συμβουλευτικές συνεδρίες για τη σωστή επιλογή του πανεπιστημίου και του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

Συγγραφή ανταγωνιστικών βιογραφικών, Statements of Purpose/Motivation Letters, και Application Essays που απαιτούν οι αιτήσεις για σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική.

Τα αυθεντικά και πρωτοποριακά προγράμματα του CLC, η υπεύθυνη και εξατομικευμένη καθοδήγηση στα tests αλλά και στην προετοιμασία των αιτήσεων, έχουν βοηθήσει τους φοιτητές που μας εμπιστεύθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Να γίνουν αποδεκτοί από το πανεπιστήμιο της πρώτης τους επιλογής.

Top Επιτυχίες των Μαθητών μας 2017

Συγχαρητήρια!!!

ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ MBA HARVARD UVIVERSITY MBA
« MBA LONDON BUSINESS SCHOOL MBA
« MBA INSEAD MBA
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ MBA WHARTON UVIVERSITY MBA
« MBA INSEAD MBA
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MBA BERKELEY-HAAS MBA
ΓΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MBA LONDON BUSINESS SCHOOL MBA
« MBA INSEAD MBA
ΑΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MBA HEC PARIS MBA
« MBA ESADE MBA
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ MBA BOCCONI MBA
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ PhD COLUMBIA UVIVERSITY ECONOMICS
« PhD YALE UNIVERSITY ECONOMICS
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ MASTER MIT SLOAN FINANCE
ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MASTER COLUMBIA BUSINESS SCHOOL FINANCIAL ECONOMICS
« MASTER COLUMBIA UNIVERSITY FINANCIAL ENGINEERING
ΓΑΝΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MASTER HEC PARIS FINANCE
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ MASTER LONDON SCHOOL OF ECONOMICS FINANCE & ACCOUNTING
« MASTER RSM ERASMUS FINANCE & INVESTMENTS
ΑΣΠΡΟΓΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ MASTER RSM ERASMUS MANAGEMENT
ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ MASTER RSM ERASMUS MANAGEMENT
« MASTER ESADE MANAGEMENT
KAΡΑΓΛΑΝΗ ΕΙΡΗΔΗΜΗ MASTER RSM ERASMUS MANAGEMENT
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ MASTER RSM ERASMUS BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ MASTER RSM ERASMUS MANAGEMENT
« MASTER ESADE MANAGEMENT

 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2016

 ΖΑΒΕΡΝΤΙΝΟΣ ΙΑΣΩΝ PhD  STANFORD UVIVERSITY  ECONOMICS
« PhD  PRINCETON UVIVERSITY  ECONOMICS
« PhD  YALE UNIVERSITY  ECONOMICS
 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ MBA  CHICAGO BOOTH  EXECUTIVE MΒΑ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ MBA  LONDON BUSINESS SCHOOL  MΒΑ
« MBA  INSEAD BUSINESS SCHOOL  MΒΑ
ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MBA INSEAD BUSINESS SCHOOL MBA
« MBA IE BUSINESS SCHOOL MBA
ΖΥΜΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ MBA IESE BUSINESS SCHOOL MBA
 ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΑ MSc  LONDON BUSINESS SCHOOL  MASTER IN MANAGEMENT
« MPhil  CAMBRIDGE JUDJE BUSINESS SCHOOL  MPhil IN MANAGEMENT
« MSc  IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL  MASTER IN MANAGEMENT
 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MSc  LONDON BUSINESS SCHOOL  MASTER IN MANAGEMENT
« MSc  HEC PARIS  MASTER IN MANAGEMENT
« MSc  ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT – ERASMUS  MASTER IN MANAGEMENT
 ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MSc  LONDON BUSINESS SCHOOL  MASTER IN MANAGEMENT
« MSc  LONDON SCHOOL OF ECONOMICS  MASTER IN MANAGEMENT
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ ΞΕΝΙΑ MSc LONDON BUSINESS SCHOOL MASTER IN MANAGEMENT
 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MSc  LONDON SCHOOL OF ECONOMICS  ACCOUNTING & FINANCE
 ΚΑΜΑΡΑ ΚΛΑΙΡΗ MSc  IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL  STRATEGIC MARKETING
 ΝΑΧΜΙΑΣ ΝΤΕΝΗΣ MSc  IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL  MASTER IN FINANCE
 ΛΑΓΚΑΡΗ ΕΦΗ MSc  ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT – ERASMUS  MASTER IN MARKETING
 ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ MSc  WARWICK, UK  MASTER IN FINANCE
« MSc  ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT – ERASMUS  MASTER IN FINANCE
« MSc  BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, ITALY  MASTER IN FINANCE
 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΟΣ MSc  ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT – ERASMUS  MASTER IN FINANCE
« MSc  SOLVAY BUSINESS SCHOOL  MASTER IN FINANCE

 

gmat-test-why-clc
Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Το GMAT είναι ένα Computer Adaptive Test. Αυτό σημαίνει ότι οι ερωτήσεις της εξέτασης δεν είναι προκαθορισμένες αλλά επιλέγονται από το computer από μία μεγάλη τράπεζα θεμάτων ανάλογα με τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. Οι ερωτήσεις που επιλέγει το computer είναι διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας. Το τεστ αρχίζει με μια ερώτηση μεσαίας δυσκολίας και ανάλογα με το εάν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος η επόμενη ερώτηση είναι μεγαλύτερης ή μικρότερης δυσκολίας αντίστοιχα. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του αριθμού των σωστών απαντήσεων αλλά και του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά.

Επειδή οι ερωτήσεις επιλέγονται διαδοχικά, δεν επιτρέπεται στον εξεταζόμενο να γυρίσει πίσω και να διορθώσει απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις.

Εξετάσεις για το GMAT γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 2-3 φορές κάθε εβδομάδα. Δείτε τις Διαθέσιμες Ημερομηνίες του GMAT.

AΘΗΝΑ
Pearson Vue
Athens Tower B
4ος Όροφος
Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7717391, 7717390

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Infolab
Παπαναστασίου 66
54642 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 914191

Μέσω Internet. Επισκεφθείτε το επίσημο site του GMAT.

Θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας.

Αν και οι εξετάσεις διεξάγονται κάποιες ημέρες την εβδομάδα και θεωρητικά έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε μερικές ημέρες πριν την εξέταση, είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Τα επίσημα αποτελέσματά σας θα φτάσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας ενδιαφέρουν μέσα σε 15-20 μέρες μετά την εξέτασή σας, κι επομένως το πιο λογικό είναι να αναζητήσετε μια «ασφαλή» ημερομηνία εξέτασης με σημείο αναφοράς σας την καταληκτική ημερομηνία που ορίζουν τα Πανεπιστήμια για την παραλαβή της βαθμολογίας – υπολογίζοντας κάποιες μέρες επιπλέον για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

Τα σκορ δίνονται χωριστά για κάθε τμήμα του τεστ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal και στο Quantitative section είναι το 800 και ο χαμηλότερος είναι το 200. Το Analytical Writing Section βαθμολογείται από 0 έως 6, και το Integrated Reasoning απο 1 έως 8.

Τα Πανεπιστήμια ορίζουν συνήθως τον ελάχιστο βαθμό του GMAT που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι φοιτητές για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής. Επισκεφθείτε τα sites των Πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν για να μάθετε ποιές είναι οι απαιτήσεις τους καθώς και την προθεσμία αποστολής της αίτησης και της βαθμολογία σας.

Συνήθως για την επιλογή των φοιτητών απαιτούνται υψηλότερα σκορ από τα ελάχιστα που ορίζονται από τα πανεπιστήμια.

Ανεπίσημα αποτελέσματα παίρνουν οι εξεταζόμενοι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test. Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στα Πανεπιστήμια της επιλογής του μέσα σε 15-20 ημέρες μετά την εξέταση.

Κατά τη διάρκεια του τεστ ο εξεταζόμενος μπορεί να δηλώσει να αποσταλούν τα επίσημα αποτελέσματα, χωρίς επιπλέον κόστος, έως και σε πέντε πανεπιστήμια. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε αποφασίσει εκ των προτέρων τα πανεπιστήμια της επιλογής σας.

Μετά το τεστ, μπορείτε να ζητήσετε να αποσταλούν τα αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστήμια αλλά με επιπλέον κόστος $28 (συν ΦΠΑ) ανά πανεπιστήμιο.

Μια φορά μέσα σε 16 ημερολογιακές ημέρες και το πολύ 5 φορές μέσα σε ένα έτος.

Μετά το τέλος της εξέτασης και αφού δείτε το score στην οθόνη του υπολογιστή, έχετε δύο επιλογές: να κάνετε cancel ή να στείλετε το score στα πανεπιστήμια που επιθυμείτε. Από 19 Ιουλίου 2015 η πολιτική του φορέα άλλαξε. Εάν κάποιος κάνει cancel το score, αυτό δεν θα αναφέρεται πλέον στα επόμενα test reports.

Τα σκορ ισχύουν για 5 χρόνια.

Το κόστος εξέτασης είναι $250, συν ΦΠΑ.

Η αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας καθώς επίσης και η ακύρωση της εξέτασης μπορεί να γίνει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την εξέταση (μη συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξέτασης και της ημερομηνίας του αιτήματος).

Για την αλλαγή της ημερομηνίας, αφού αυτή γίνει μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον $50 (συν ΦΠΑ). Εάν ακυρώσετε την εξέταση μέσα στα προκαθορισμένα όρια, θα σας επιστραφούν $80.

Back to top