ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ SCORES

Στο CLC αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ολοκληρωμένη προετοιμασία του κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ώστε να πετύχει υψηλά scores στα τεστ τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο της επιλογής του.
H προετοιμασία για τα τεστ είναι αναμφίβολα για τους υποψήφιους φοιτητές μια σημαντική επένδυση κόπου, χρόνου και χρημάτων. Έχοντας αυτό υπόψη έχουμε δημιουργήσει προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε φοιτητή ξεχωριστά.