ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών του CLC με τη δεκαπεντάχρονη πείρα τους θα σας παρέχουν πολύτιμες συμβουλές και αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη και επιμέλεια των αιτήσεων σας, έχοντας ως στόχο:
• να παρουσιάσετε μια σωστά συμπληρωμένη αίτηση
• να συντάξετε πραγματικά ξεχωριστά βιογραφικά, Statement of Purpose, και essays, τα οποία θα συμβάλουν στο να αποκτήσετε ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους φοιτητές.